تلاوت

آیه 2-5 سوره حجرات محمد صدیق منشاوی

سوره : حجرات

آیه: 2-5

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 30 times, 1 visits today)