تلاوت

آیه 23 سوره حشر استاد عبدالباسط عبدالصمد

سوره : حشر

آیه: 23

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 879 times, 1 visits today)