تلاوت

آیه 1-3 سوره تین استاد عبدالباسط

سوره : تین

آیه: 1-3

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : صبا

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 85 times, 1 visits today)