تلاوت

آیه 1-3 سوره تین استاد عبدالباسط

سوره : تین

آیه: 1-3

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 56 times, 1 visits today)