تلاوت

تلاوت زیبای سوره شمس استاد شحات

سوره : شمس

آیه: تمام سوره

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 6 times, 1 visits today)