تلاوت

آیات ابتدایی سوره حمد استاد عبدالباسط

سوره : حمد

آیه: 1-5

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 64 times, 1 visits today)