تلاوت

تلاوت سوره اسراء حاقه استاد حامد شاکرنژاد

سوره : اسراء – حاقه

آیه :

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : ترکیب بیات و رست

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 107 times, 1 visits today)