تلاوت

آیه 13-21 سوره تکویر استاد عبدالباسط

سوره : قیامت

آیه: 26-30

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 77 times, 1 visits today)