تلاوت

آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد

سوره : ق

آیه : 6-7

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 25 times, 1 visits today)