تلاوت

آیه 1-9 سوره تکویر عبدالباسط عبدالصمد

سوره : تکویر

آیه: 1-9

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 29 times, 1 visits today)