تلاوت

تلاوت قرآن عبدالباسط سوره قدر

سوره : قدر

آیه: تمام سوره

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 48 times, 1 visits today)