تلاوت

تلاوت زیبای سوره حمد توسط استاد استاد شحات

سوره : حمد

آیه: تمام سوره

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 31 times, 1 visits today)