تلاوت

آیه 7-9 سوره رعد استاد عبدالباسط

سوره : رعد

آیه: 9-7

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 88 times, 1 visits today)