تلاوت

آیه 21-22 سوره حشر عبدالباسط

سوره : حشر

آیه: 21-22

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : مرکب خوانی(ترکیب بیات صبا * حجاز * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 1,326 times, 1 visits today)