تلاوت

آیه 21-22 سوره حشر عبدالباسط

سوره : حشر

آیه: 21-22

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : مرکب خوانی(ترکیب بیات صبا * حجاز * بیات)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 2,224 times, 2 visits today)