تلاوت

آیه 38-40 سوره نباء محمد بسیونی

سوره : نباء

آیه : 38-40

استاد : محمد بسیونی

مقام : رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)