تلاوت

آیه51-52 سوره مومنون محمد بسیونی

سوره : مومنون

آیه : 51-52

استاد : محمد بسیونی

مقام : حجاز

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 62 times, 1 visits today)