تلاوت

آیه 61 سوره غافر محمد صدیق منشاوی مقام سه گاه

سوره : غافر

آیه: 61

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : سه گاه

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 183 times, 1 visits today)