تلاوت

آیه 61 سوره غافر محمد صدیق منشاوی مقام سه گاه

سوره : غافر

آیه: 61

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 63 times, 1 visits today)