تلاوت

آیه 67-68 سوره غافر محمد صدیق منشاوی

سوره : ق

آیه: 67-68

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (بیات * ترکیب صبا و عجم)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 515 times, 1 visits today)