تلاوت

آیه 67-68 سوره غافر محمد صدیق منشاوی

سوره : ق

آیه: 67-68

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (بیات * ترکیب صبا و عجم)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 222 times, 1 visits today)