تلاوت

آیه 30-31 سوره احزاب استاد عمران

سوره : احزاب

آیه: 30-31

استاد : محمد عمران

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 37 times, 1 visits today)