تلاوت

تلاوت سوره تکاثر توسط استاد محمد رفعت

سوره : تکاثر

آیه: تمام سوره

استاد : محمد رفعت

مقام : مرکب خوانی(سه گاه * بیات * سه گاه)

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 8 times, 1 visits today)