تلاوت

آیه 8-22 سوره غاشیه استاد شحات

سوره : غاشیه

آیه: 8-22

استاد : شحات محمد انور

مقام : ترکیب عجم صبا

آیه 17-21 سوره الرحمان استاد شحات
آیه 10-14 سوره طه استاد شحات انور
آیه 17-21 سوره رحمان استاد شحات محمد انور
(Visited 18 times, 1 visits today)