تلاوت

آیه 8-22 سوره غاشیه استاد شحات

سوره : غاشیه

آیه: 8-22

استاد : شحات محمد انور

مقام : ترکیب عجم صبا

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 34 times, 1 visits today)