تلاوت

آیه 9-10 سوره فاطر استاد محمد عمران

سوره : فاطر

آیه: 9-10

استاد : محمد عمران

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 53 times, 1 visits today)