تلاوت

مقطعی زیبا از استاد حمدی زامل سوره هود

سوره : هود

آیه : 39-40

استاد : حمدی زامل

مقام :  مرکب خوانی ( رست * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 132 times, 1 visits today)