تلاوت

تلاوت سوره قریش استاد محمود شحات

سوره: قریش

آیه : تمام سوره

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی(رست * نهاوند)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 26 times, 1 visits today)