تلاوت

تلاوت سوره قریش استاد محمود شحات

سوره: قریش

آیه : تمام سوره

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی(رست * نهاوند)

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)