تلاوت

تلاوت سوره قریش استاد محمود شحات

سوره: قریش

آیه : تمام سوره

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی(رست * نهاوند)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 20 times, 1 visits today)