تلاوت

آیه 43-47 سوره احزاب استاد محمد عمران

سوره : احزاب

آیه: 43-47

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی( ترکیب چهارگاه و صبا و حجاز * سه گاه * رست)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 44 times, 1 visits today)