تلاوت

آیه 53-54 سوره فرقان استاد محمد عمران

سوره : فرقان

آیه: 53-54

استاد : محمد عمران

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 39 times, 1 visits today)