تلاوت

آیه 56-57 سوره یس استاد محمد عمران

سوره : یس

آیه: 56-57

استاد : محمد عمران

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 49 times, 2 visits today)