تلاوت

آیه 25-29 سوره حدید استاد سعید مسلم

سوره : حدید

آیه: 25-29

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا)

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 8 times, 1 visits today)