تلاوت

آیه 25-29 سوره حدید استاد سعید مسلم

سوره : حدید

آیه: 25-29

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 422 times, 1 visits today)