تلاوت

آیه 36-37 سوره احزاب استاد عمران

سوره : احزاب

آیه: 36-37

استاد : محمد عمران

مقام : نهاوند

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 55 times, 1 visits today)