تلاوت

آیه 30-31 سوره مریم استاد نعینع

سوره : مریم

آیه: 30-31

استاد : احمد نعینع

مقام : مرکب خوانی (چهارگاه * صبا * چهارگاه)

تلاوت سوره ضحی انشراح استاد نعینع
آیه 11 سوره تحریم استاد نعینع
آیه 12 سوره تحریم استاد نعینع
(Visited 49 times, 1 visits today)