تلاوت

آیه 30-31 سوره مریم استاد نعینع

سوره : مریم

آیه: 30-31

استاد : احمد نعینع

مقام : مرکب خوانی (چهارگاه * صبا * چهارگاه)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 67 times, 1 visits today)