تلاوت

آیه 68 سوره زمر استاد محمد عمران

سوره : زمر

آیه: 68

استاد : محمد عمران

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 35 times, 1 visits today)