تلاوت

آیه 69-70 سوره زمر استاد محمد عمران

سوره : زمر

آیه: 69-70

استاد : محمد عمران

مقام : حجاز

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 43 times, 1 visits today)