تلاوت

آیه 12 سوره فصلت استاد محمد عمران

سوره : فصلت

آیه: 12

استاد : محمد عمران

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 354 times, 1 visits today)