تلاوت

آیات ابتدایی سوره رعد استاد محمد عمران

سوره : رعد

آیه: 1-2

استاد : محمد عمران

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 45 times, 1 visits today)