تلاوت

آیه 69-70 سوره زمر استاد محمد عمران

سوره : زمر

آیه: 69-70

استاد : محمد عمران

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 40 times, 1 visits today)