تلاوت

آیه 69-70 سوره زمر استاد محمد عمران

سوره : زمر

آیه: 69-70

استاد : محمد عمران

مقام : حجاز

آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)