تلاوت

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران

سوره : زمر

آیه: 69

استاد : محمد عمران

مقام : بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)