تلاوت

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران

سوره : زمر

آیه: 69

استاد : محمد عمران

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 44 times, 1 visits today)