تلاوت

آیه 22-25 سوره لقمان استاد محمد عمران

سوره : لقمان

آیه: 22-25

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(حجاز * بیات)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 346 times, 1 visits today)