تلاوت

آیه 19-24 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حاقه

آیه: 19-24

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 34 times, 1 visits today)