تلاوت

آیه 92-99 سوره حجر استاد محمد عمران

سوره : حجر

آیه: 92-99

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(سه گاه * حجاز * صبا)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 640 times, 1 visits today)