تلاوت

آیه 1-16 سوره رحمن استاد کامل یوسف

سوره : رحمن

آیه: 1-16

استاد : کامل یوسف

مقام : مرکب خوانی (بیات * صبا * بیات)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 84 times, 1 visits today)