تلاوت

آیه 1-16 سوره رحمن استاد کامل یوسف

سوره : رحمن

آیه: 1-16

استاد : کامل یوسف

مقام : مرکب خوانی (بیات * صبا * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 46 times, 1 visits today)