تلاوت

آیه 29-34 سوره مریم استاد کامل یوسف

سوره : مریم

آیه: 29-34

استاد : کامل یوسف

مقام : مرکب خوانی (چهارگاه * رست)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 44 times, 1 visits today)