تلاوت

آیه 1-4 سوره طارق استاد کامل یوسف

سوره : طارق

آیه: 1-4

استاد : کامل یوسف

مقام : بیات

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 8 times, 1 visits today)