تلاوت

آیه 1-4 سوره طارق استاد کامل یوسف

سوره : طارق

آیه: 1-4

استاد : کامل یوسف

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 165 times, 1 visits today)