تلاوت

آیه 37 سوره اسراء سید جواد حسینی

سوره : اسراء

آیه : 37

استاد : سید جواد حسینی

مقام : بیات کرد

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 194 times, 1 visits today)