تلاوت

آیه 37 سوره اسراء سید جواد حسینی

سوره : اسراء

آیه : 37

استاد : سید جواد حسینی

مقام : بیات کرد

تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
(Visited 8 times, 1 visits today)