تلاوت

آیه 68-69 سوره نحل استاد محمد لیثی

سوره : نحل

آیه : 68-69

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 49 times, 1 visits today)