تلاوت

مقطع عبدالفتاح طاروطی به تقلید از شیخ محمد رفعت

سوره : اسراء

آیه: 19

استاد : عبدالفتاح طاروتی

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 73 times, 1 visits today)