تلاوت

آیه 65-69 سور نحل استاد محمد لیثی

سوره : نحل

آیه : 65-69

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 29 times, 1 visits today)