تلاوت

آیه 65-69 سور نحل استاد محمد لیثی

سوره : نحل

آیه : 65-69

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
(Visited 20 times, 1 visits today)