تلاوت

مقطعی از سوره مومنون با صدای طنطاوی

سوره : مومنون

آیه : 109-111

استاد : طنطاوی

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 35 times, 1 visits today)