تلاوت

مقطع شیخ محمد لیثی به تقلید از شیخ محمد رفعت

سوره : زمر

آیه : 75

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 402 times, 1 visits today)