تلاوت

مقطع حامد شاکرنژاد به تقلید از شیخ محمد رفعت

سوره : آل عمران

آیه : 36

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 330 times, 1 visits today)