تلاوت

آیه 9-14 سوره طه استاد محمود شحات

سوره: طه

آیه: 9-14

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 19 times, 1 visits today)