تلاوت

آیه 55-56 سوره یوسف استاد محمود شحات

سوره: یوسف

آیه: 55-56

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 4 times, 1 visits today)